Κύματα φωτός από τσιμέντο?

Κύματα φωτός από τσιμέντο?

Ο Μέγας Αλέξανδρος πέρασε φως σκορπίζοντας, αλλά κύματα (φωτός?) από αντιπαθέστατο τσιμέντο, ήμαρτον όχι άλλο τσιμέντο. Ο καλλιτέχνης ...