Και την Αγία Σκέπη σκέφτονται να «κόψουν»

Και την Αγία Σκέπη σκέφτονται να «κόψουν»

Και την Αγία Σκέπη σκέφτονται να "κόψουν" για να λύσουν το κυκλοφοριακό που δημιούργησε ο πεζόδρομος