Από μονοπάτια έγιναν λεωφόροι

Από μονοπάτια έγιναν λεωφόροι

  Από μονοπάτια που ούτε καν ήξερε ο Εδεσσαίος, οι πεζοδρομήσεις, τα έργα και η αδιαφορία δημάρχων καθώς και η έλλειψη χώρων στάθμε...