Και γραφεία αυτών που επιβουλεύονται την Μακεδονία μας, στο κέντρο της πόλης

Και γραφεία αυτών που επιβουλεύονται την Μακεδονία μας, στο κέντρο της πόλης

τα γραφεία του "Ουράνιου Τόξου" σε κεντρικό δρόμο της Έδεσσας