Συνεχίζεται ο διωγμός των οδηγών στην πόλη

Συνεχίζεται ο διωγμός των οδηγών στην πόλη

Ο γνωστός και απαρατήρητος τρόπος μερικών..

Ο γνωστός και απαρατήρητος τρόπος μερικών..