Κι όμως είναι παρκαρισμένος!!!

Κι όμως είναι παρκαρισμένος!!!

Τα σήματα της τροχαίας μάλλον για πλάκα υπάρχουν

Τα σήματα της τροχαίας μάλλον για πλάκα υπάρχουν