Πεζόδρομος του ποδαριού

Πεζόδρομος του ποδαριού

Κάθε τρεις και δύο η ΔΕΥΑΕ επισκευάζει ζημιές σε σωληνώσεις στον πεζόδρομο. Σε λίγο θα αρχίσει ο ΟΤΕ η ΔΕΗ κλπ, στα ήδη πολλά πλακάκια ...
Ειδικότητά τους να ταλαιπωρούν τον κόσμο

Ειδικότητά τους να ταλαιπωρούν τον κόσμο

Πότε θα βάψουν τις διαβάσεις πεζών; Φυσικά σε ώρα αιχμής για να ταλαιπωρήσουν τον κοσμάκη.