Άντε να περάσει ο παππούς και η γιαγιά

Άντε να περάσει ο παππούς και η γιαγιά

Το... όραμα Γιάννου για την Έδεσσα, συνεχίζει το καταστροφικό έργο

Το... όραμα Γιάννου για την Έδεσσα, συνεχίζει το καταστροφικό έργο

Κατάφεραν με τον πεζόδρομο να ερημώσουν ένα δρόμο που έσφυζε από ζωή

Κατάφεραν με τον πεζόδρομο να ερημώσουν ένα δρόμο που έσφυζε από ζωή

Πού είναι ο μπόγιας? οεο?

Πού είναι ο μπόγιας? οεο?

Μπαμπά φοβάμαι τα σκυλιά!!!

Μπαμπά φοβάμαι τα σκυλιά!!!