Τα χρέη της τουριστικής να τα πληρώσουν αυτοί που τα δημιούργησαν

Τα χρέη της τουριστικής να τα πληρώσουν αυτοί που τα δημιούργησαν

Τέτοιο ρημαδιό δεν έχει ξαναγίνει

Τέτοιο ρημαδιό δεν έχει ξαναγίνει

 μπροστά από το γήπεδο Τα δέντρα τα κόβουν το ένα μετά το άλλο, λες και ένα κακοποιό πνεύμα τους έχει καταβάλλει και θέλουν να καταστρ...