ΕΔΕΣΣΑ - ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΔΑ

 μπροστά από το γήπεδο Τα δέντρα τα κόβουν το ένα μετά το άλλο, λες και ένα κακοποιό πνεύμα τους έχει καταβάλλει και θέλουν να καταστρ...