Καθιζήσεις στα ποτάμια από τους τόνους τσιμέντο, έπονται και σπίτια

Καθιζήσεις στα ποτάμια από τους τόνους τσιμέντο