Οι κεντρικοί σοκάκια και τα σοκάκια κεντρικοί

Η 18ης Οκτωβρίου πριν και τώρα μετά την ανάπλασή της

 Η 18ης Οκτωβρίου μπροστά από τη νομαρχία το 2012

 Η 18ης Οκτωβρίου μπροστά από τη νομαρχία το 2015