Έχουν αναγάγει σε τέχνη την λήψη αποφάσεων για σημαντικά έργα από μια μικρή ομάδα ανθρώπων, ερήμην των πολιτών.